Виховна програма "Джерело людяності"

Програма спрямована на виховання ціннісного ставлення до людей,сім’ї, родини формування моральної свідомості, розвиток морального почуття й формування звичок і навичок моральної поведінки людини відповідно до загальнолюдських норм, принципів.
Тривалість програми: 2012-2017 роки
Мета програми: виховання ціннісного ставлення до людей, формування моральної свідомості, розвиток морального почуття й формуванні звичок і навичок моральної поведінки людини відповідно сукупності загальноприйнятих норм, принципів і правил, що регулюють поведінку людей.
Актуальність програми. В умовах розбудови України як суверенної держави освіта країни визначає своїм завданням виховання особистості, здатної реалізувати себе в соціумі на засадах морально-духовних принципів і норм. Сучасний стан рівня вихованості є дуже низьким, батьки та вчителі приділяють недостатньо уваги моральному та духовному вихованню дітей, в результаті чого виникає дефіцит культури і як наслідок руйнування моралі. Програма «Джерела людяності» базується на основних засадах морального виховання. Його основу складають загальнолюдські та національні цінності, моральні норми, які є регуляторами взаємовідносин у суспільстві. Серед таких норм — гуманізм і демократизм, що відображаються в ідеалі вільної людини з високорозвиненим почуттям власної гідності, поваги до гідності іншої людини. Моральне виховання передбачає формування в дітей почуття любові до батьків, вітчизни, правдивості, справедливості, чесності, скромності, милосердя, готовності захищати слабших, шляхетного ставлення до жінки, благородства, інших чеснот.
Нормативно-правова база програми «Джерела людяності» ґрунтується на таких документах:
·         Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;
·         Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року;
·         Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
·         Указ Президента України від 15 березня 2002 року № 258/2002  «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя».
·         Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки.
·         Обласна цільова соціальна комплексна програма підтримки сім'ї, демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2015 року.
·         Наказ МОН України «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми».
Завдання програми:
·         Формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участі у практичній діяльності;
·         Ознайомлення дітей із духовними надбаннями рідного народу, з прикладами взірцевих родинно-сімейних відносин;
·         Виховання любові, поваги до батьків і старших, вірності у дружбі та коханні;
·         Виховання любові до рідної землі, до рідної мови, вірності ідеям, принципам народної моралі та духовності;
·         Соціальна підтримка гуртківцями ВМПДЮ знедолених верств населення;
·         Розвиток у вихованців ВМПДЮ потреби, звички до благодійної діяльності.
Шляхи реалізації. Моральне  виховання  в позашкільному  навчальному закладі здійснюється, спираючись на державну політику в галузі освіти і виховання, ідейне багатство українського народу, його моральні, національні цінності, досягнення вітчизняної і світової педагогіки. Воно передбачає посилення духовно-практичної діяльності учнів, спрямованої на програмування і творче здійснення ними свого індивідуального життя, посилення особистісно-гуманного підходу, спрямованого на розвиток інтелектуальної, духовно-моральної, емоційно-вольової, сенсорно-моторної, психічної сфери особистості. Такий підхід вимагає використання нових прогресивних концепцій; упровадження сучасних педагогічних технологій і науково-методичних досягнень у навчально-виховний процес; системно-цільове планування виховного процесу; створення умов для розвитку творчої особистості, духовного і висококультурного громадянина України, здатного до активної інноваційної діяльності; залучення учнівської молоді до значущих для неї видів діяльності; стимулювання розвитку й інтересів і талантів; формування інноваційного стилю діяльності педагогів.
Форми роботи:
·         Благодійні концерти в інтернатах, лікарнях, центрах реабілітації інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної війни ;
·         Благодійні новорічні ранки для дітей-сиріт, дітей з багатодітних родин, пацієнтів обласної дитячої лікарні;
·         Благодійні акції в лікарнях, дитячих будинках, центрах реабілітації інвалідів,інтернатах міста та області;
·         Адресна допомога інвалідам, ветеранам, знедоленим верствам населення;
·         Благодійні виставки;
·         Пізнавальні програми;
·         Родинні свята та конкурси в гуртках ВМПДЮ;
·         Бесіди на морально-етичну тематику;
·         Заходи в рамках реалізації програми «Діти міста-дітям села»;
·         Індивідуальна робота з дітьми-інвалідами.
Учасники програми. Учасниками програми є всі гуртки та дитячі об’єднання ВМПДЮ. Та в найбільшій мірі вона реалізується через діяльність організаційно-масового відділу, творчі колективи відділу художньо-естетичного виховання, гуртки відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, спортивні секції  та об’єднання відділу спортивної та фізкультурно-масової роботи, об’єднання, які працюють з дітьми-інвалідами індивідуально.
Співпраця. В рамках програми здійснюється плідна співпраця із зацікавленими державними та громадськими організаціями:
·         дитячими міськими  лікарнями;
·         дитячими  будинками;
·         психіатричними лікарнями та інтернатами;
·         госпіталем для  ветеранів ВВВ;
·         інтернатами для дітей позбавлених батьківської опіки;
·         центрами реабілітації інвалідів «Промінь», «Гармонія», «Надія»;
·         геріатричним центром;
·         міською та обласною служба по справах сімї та молоді;
·         дитячими бібліотеками;
·         департаментом освіти Вінницької міської ради;
·         районними та сільськими радами;
·         засобами масової інформації.
Матеріальна база та фінансове забезпечення. Для реалізації програми використовуються наявна матеріально технічна база ВМ ПДЮ. Фінансування здійснюється за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних надходжень.
Прогнозовані результати:
·         сформувати у дітей та підлітків моральну свідомість, на її основі – моральну культуру;
·         прищепити навички і звички гідної поведінки;
·         виховувати загальнолюдські моральні якості на національних традиціях родинного виховання, найкращих традиціях та цінностях народної педагогіки;
·         сформувати у вихованців  ВМПДЮ власну активну життєву  позицію;
·         широке висвітлення системи роботи в засобах масової інформації.
Таблиця…
Перспективний план реалізації виховної
програми «Джерела людяності»

Зміст заходу
Термін виконання
Відповідальні
1
Продовжувати індивідуальну роботу з дітьми інвалідами
2012-2017
Адміністрація
2
Залучати дітей з особливими потребами до позашкільної освіти
Щорічно
2012-2017
Керівники гуртків
3
Формувати доброзичливе ставлення, дружної атмосфери до дітей з особливими потребами у педагогічному та дитячих колективах.
Щорічно
2012-2017
Адміністрація
4
Підвищувати психолого-педагогічної компетентність педагогів Палацу з питань роботи з дітьми з особливими потребами через проведення тренінгів, практикумів, творчих лабораторій.
Щорічно
2012-2017
ІМЦ
5
Розробка механізмів організації та впровадження дистанційного навчання дітей з особливими потребами.
2012-2017
ІМЦ, відділ
Декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва
6
Забезпечити проведення соціальних  благодійних акцій на підтримку дітей сиріт, інвалідів, воїнів ВВВ тощо
Щорічно
2012-2017
Відділи Палацу
7
Проводити благодійну концертну діяльність в госпіталях, лікарнях, санаторіях, центрах реабілітації інвалідів, геріатричному центрі.
Щорічно
2012-2017
Відділ художньо-естетичного виховання
8
 Брати участь у Всеукраїнському конкурсі благодійних проектів
2012-2017
(за потребою)
Відділи Палацу
9
В рамках діяльності громадської організації «Союз старшокласників «Лідір» - проводити благодійні акції «Діти дітям», «Подарунок від святого Миколая», «Діти міста – дітям села», «Допомога солдату» та інші
Щорічно
2012-2017

Відділ організаційно-масової роботи
10
Продовжити роботу над благодійним проектом «І криза безсила перед дією добра»
20012-2014
Ансамбль «Грація»
11
Запровадити проект в кардіологічному санаторії «Творчість, що об’єднує серця»
2014-2015
Відділ декоративно прикладного мистецтва
12
Співпраця з центром реабілітації інвалідів «Обрій», «Гармонія», «Надія. громадською організацією «Промінь» та Інваспорт
2012-2017
Адміністрація
13
Брати участь у благодійних акціях «Червоного хреста» та міських акціях «Серце до серця», «П’ять картоплин», тощо
2012-2017
Рада ТЕМП, педагоги
14
Проводити благодійні майстер-класи для дітей соціально незахищених категорій
2012-2017
Відділ декоративно прикладного мистецтва
15
Проводити просвітницьку діяльність серед вихованців, їх батьків, щодо гуманного ставлення до тварин, людей соціально-незахищених категорій тощо
2012-2017
Рада ТЕМП, педагоги
16
Проводити благодійні виставки дітей інвалідів, вихованців відділу декоративно прикладного мистецтва
2012-2017
Відділ
Декоративно-прикладного та образотворчого мистецтваКоментарі