Виховна програма «Гармонія здоров’я»

Виховна програма «Гармонія здоров’я» спрямована на пропаганду здорового способу життя як невід’ємної частини загальної культури особистості, сприяє формуванню у дітей екологічної культури.
Тривалість програми: 2012-2017 роки
Мета програми: формування умов для гармонійного розвитку особистості в цілому. Пропаганда здорового способу життя як невідємної частини загальної культури особистості. Профілактика шкідливих звичок та попередження розвитку асоціальної спрямованості особистості до навколишньої дійсності.
Актуальність. Усебічний розвиток людини, що є головною метою виховання, охоплює як фізичний аспект розвитку та і психологічний, в їх нерозривному зв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості, що є гарантом гармонійного розвитку особистості в цілому. Найвище призначення виховання – сформувати досконалу людину. Ідеали досконалої особистості у різних народів дуже схожі. Вони включають силу, розум, красу, працелюбність, високі моральні якості, витривалість, риси борця за справедливість, тобто якості Ю які характеризують гармонійно розвинену людину. Питання гармонійного розвитку особистості відповідає природі сучасної людини, як члена суспільства, що прагне до самоствердження, прояву всіх своїх природних задатків та здібностей, адже всебічно та гармонійно розвивати власне тіло і дух, голову і руки, серце і розум – покликання кожної людини, що з’явилася на цей світ.
·         Саме тому одним із основних напрямків позашкільної освіти та виховної роботи є сприйняття гармонійного розвитку особистості. НА це орієнтуються державні документи:
·         Закон України «про позашкільну освіту» (2002р);
·         Закон України №2899-IV від 22.09.2005 року «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»;
·         Державна цільова програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року;
·         Державна цільова програма «Молодь України» на 2009-2015 роки;
·         Державна програма «Репродуктивне здоровянації» на період до 2016 року.
Завдання програми:
·         збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоровя школярів;
·         створення умов для формування позитивних якостей особистості;
·         забезпечення пріоритетності гармонійного розвитку вихованців як важливого чинника формування умов для становлення особистості;
·         формування фізичної культури як невідємного елементу загальної, особистої культури;
·         рекомендації щодо здорового способу життя;
·         формування навичок прийняття самостійних рішень відносно підтримки і зміцнення свого здоров’я, як фізичного так і психологічного.
Матеріальна база та фінансове забезпечення. Для реалізації програми використовуються наявна матеріально технічна база ВМ ПДЮ. Фінансування здійснюється за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних надходжень.
Форми і методи роботи. Методи роботи для формування гармонійного розвитку особистості вихованців обираються керівниками гуртків, творчих об’єднань, спортивних секцій диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей вихованців, з урахуванням вікових та психофізичних особливостей. Реалізація програми передбачає такі форми роботи:
·         змагання;
·         бесіди-застереження, години спілкування;
·         конференції;
·         дискусії;
·         спортивно-роз0важальні ігри, ігрові програми, конкурси, свята;
·         дебати;
·         тренінгові заняття;
·         вікторини;
·         заняття-аукціони;
·         заняття «суд над явищем»;
·         дискусійний клуб дитячих омбудсменів «Бумеранг»;
·         зустрічі з медичними працівниками, психологами, екологами та працівника правоохоронних органів;
·         туристичні походи;
·         Дні здоровя;
·         Дитячий табір з денним перебуванням «Зорепад».
Учасники програми:
·         організаційно – масовий відділ;
·         відділ художньо – естетичного виховання;
·         відділ декоративно – прикладного та образотворчого мистецтва;
·         відділ науки і технічної творчості;
·         відділ спортивної та фізкультурно – масової роботи;
·         психолог;
·         бібліотекар;
·         лікар;
·         педагоги та вихованці дитячого табору з денним перебуванням «Зорепад»
Співпраця. Для успішної реалізації виховної програми «Гармонія здоров’я» необхідна співпраця різних організацій, а саме:
·         Управління у справах сімїх та молоді;
·         Соціальні служби міста Вінниці;
·         Загальноосвітні заклади міста;
·         Обласний центр дитячого та юнацького туризму та екскурсій;
·         Вінницька обласна станція юних натуралістів;
·         Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім.. Ющенка;
·         Бібліотеки міста;
·         Вінницький обласний краєзнавчий музей; обласний та міський комітети з фізичної культури і спорту;
·         Обласне відділення міжнародного олімпійського комітету (МОК) у Вінницький області;
·         Вінницька обласна федерація з плавання та стрільби кульової;
·         Засоби масової інформації;
·         Батьківська громадськість.
Прогнозовані результати.
·         гармонійно фізично та психічно розвинена особистість;
·         досягнення сталої відповідальної поведінки, формування імунітету до негативних впливів соціального оточення (наркозалежність, куріння, алкоголь, СНІД);
·         готовність школярів до самостійного вибору власного місця в житті;
·         становлення вихованців, як високоерудованих та вихованих особистостей, які мають сформовану культуру поведінки;
·         прагнення гуртківців до самовдосконалення та формування у них таких рис як: толерантність, доброчесність, милосердя, доброзичливість;
·         плідна співпраця із зацікавленими державними та громадськими організаціями, установами щодо роботи за програмою.


Таблиця…
Перспективний план реалізації
виховної програми «Гармонія здоровя»
(2012-2017 роки)
Зміст заходу
Термін виконання
Відповідальні
1
Розвивати мережу  гуртків
спрямованих на збереження здоров’я та розвиток спорту
2012-2017
Грушко В.В.,
Єфремов О.М.
2
Сприяти збільшенню кількості вихованців з особливими потребами до позашкільної освіти
2012-2017
Адміністрація
3
Забезпечити проведення  Всеукраїнських змагань з плавання пам’яті Марії Гавриш
Щорічно
2012-2017
Грушко В.В.
4
Проводити міські спортивні змагання з плавання, сприяти в проведення обласних змагань
Щорічно
2012-2017
Грушко В.В.
5
Проводити міські спортивні змагання зі стрільби кульової:
-          До Дня звільнення України від німецько –фашистських загарбників
-          До Дня народження Героя Радянського Союзу Лялі Ратушної
Щорічно
2012-2017
Жовтень
січень
Єфремов О.М.
6
Проводити регіональні змагання з футболу:
-«Олімпійський первоцвіт»
- «Новорічні зустрічі»
Щорічно
2012-2017
Травень
січень
Грушко В.В.
7
Проводити навчально-виховних ігрові програми на тему здорового способу життя
2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
8
Продовжити роботу клубу «Бумеранг» на здоровязберігаючу тематику
2012-2017
Культорганізатор по роботі з учнями середніх класів
9
Започаткувати роботу міського агіттеатру «Нова хвиля» та висвітлювати у виступах здоровязберігаючу тематику
2014
Культорганізатор по роботі з учнями середніх класів
10
Започаткувати роботу по організації та проведенню Тижня сприяння здоровому способу життя
Щорічно
2012-2017
жовтень
Грушко В.В.,
Методист відділу
11
Постійно проводити виховні заходи, бесіди, година спілкування з вихованцями Палацу з питань здорового способу життя
2012-2017
Керівники гуртків
12
Робота над оновленням та розробкою програмно-методичного забезпечення зі спортивного та фізультурно-масового напрямку
2012-2017
Методист відділу

13
Сприяти проведенню міського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я», «Козацький гарт», «Сокіл Джура»
2012-2017
Адміністрація
14
Проводити міські виставки, фотоконкурси  на тему здорового способу життя.
2012-2017
Завідуючі відділом
15
Проводити міські конкурси соціальної реклами щодо здорового способу життя
2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
16
Організовувати літнє оздоровлення вихованців Палацу в таборі «Зорепад»
2012-2017
Адміністрація
17
Оновлення стратегії взаємодії педагогів з батьками, закріплення дитячо-батьківських відносин у питаннях розвитку, виховання і навчання.
2012-2017
психолог ВМПДЮ
18
Надавати консультативну допомогу та психолого-педагогічний супровід сім’ям, що виховують дітей з особливими потребами
2012-2017
психолог ВМПДЮ

19
Продовжити співпрацю з спортивними організаціями, федераціями, відділами з метою розвитку фізкультури та спорту у закладі
2012-2017
Адміністрація
20
Проводити медичні огляди спортсменів-вихованців закладу
2012-2017
Лікар
ВМПДЮ

21
Висвітлювати в засобах масової інформації питання діяльності закладу , що спрямована на здоровий спосіб життя
2012-2017
Завідуючі відділами
ВМПДЮ
22
Встановлення дитячого та спортивного майданчика на території Палацу
2013
адміністрація
23
Поновлення спортивної матеріально-технічної бази
Коментарі