Виховна програма «Канікули»

Програма спрямована на активне та змістовне дозвілля дітей під час канікул.
Тривалість програми: 2012 – 2017 роки
Мета програми: Головною метою програми є цілеспрямована організація виховного процесу та дозвіллєвої діяльності учнів всіх вікових категорій на час канікулярного періоду.
Актуальність програми. Актуальність програми «Канікули» зумовлюється та обґрунтовується основними принципами виховання, що полягають у систематичності та безперервності виховного впливу на особистість.Саме в канікулярний час учні мають більше можливостей задовольнити свої потреби в художніх, технічних спортивних, дозвільних інтересів, гармонійно само розвиватися як особистість.
Програма «Канікули» охоплює всі напрямки виховної роботи: громадянське виховання; родинно – сімейне виховання; військово – патріотичне виховання; трудове виховання; художньо – естетичне виховання; моральне виховання; екологічне виховання; формування здорового способу життя; превентивне виховання; сприяння творчому розвитку особистості.
Програма «Канікули» спрямована на виконання державних та освітніх документів:
·         Конвенції ООН про права дитини;
·         Закону України про позашкільну освіту;
·         Концепції превентивного виховання дітей та молоді;
·         Комплексної програми профілактики злочинності;
·         Комплексної програми формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків в начальних закладів.
Форми і методи роботи. Зміст виховної програми «Канікули» реалізується в різноманітних методах і формах навчально – виховної діяльності школярів. Зокрема, через
·         виховну роботу в гуртках ( екскурсії, походи, зустрічі, бесіди, виставки);
·         масові заходи (тематичні свята, ранки, вечори, презентації, інтелектуальні ігри, конкурсні проекти, пізнавально-розважальні ігрові програми, ігри – подорожі, конкурси, концерти);
·         благодійні акції (відвідування, благодійні заходи і концерти);
·         майстер – класи;
·         участь у всеукраїнських, міжрегіональних, обласних, міських змаганнях, конкурсах, олімпіадах;
·         відпочинок в дитячому оздоровчому таборі з денним перебуванням «Зорепад».
Учасники програми. Учасниками приграми «Канікули» є всі гуртки та дитячі об’єднання ВМПДЮ. Їхня діяльність висвітлюється в навчально – виховному плані роботи окремим розділом: «Виховна робота в канікулярний час».
До програми долучається учнівська молодь міста, дитячі громадські творчі об’єднання та організації, що діють в загальноосвітніх навчальних закладах міста Вінниці.
Організовує та координує виховну роботу під час канікул відділ організаційно – масової роботи ВМПДЮ, залучаючи усі структурні підрозділи позашкільного закладу (інформаційно – методичний центр, бібліотеку, відділи: науки і технічної творчості, спортивно – масової роботи, декоративно – прикладного мистецтва, художньо – естетичного виховання; колектив педагогів, що працює в таборі «Зорепад»).
Співпраця. Комплексна програма «Канікули» включає в себе постійну творчу співпрацю із зацікавленими державними, приватними, громадськими закладами та організація:
·         культурно – мистецькими закладами міста;
·         ВДПУ, ВПУ, вищими навчальними закладами;
·         Обласною дитячою лікарнею, будинком дитини, школами – інтернатами, позашкільними закладами (СЮТ, СЮН, центр хореографії «Барвінок»), дитячі організації та об’єднання;
·         Школами міста;
·         Державними та приватними підприємствами, суб’єктам підприємницької діяльності;
·         Управліннями: освіти, культури, у справах неповнолітніх, сім’ї та молоді і спорту, соціальні служби тощо.
Прогнозовані результати:
·         Систематична, цілеспрямована, змістовна організація виховної роботи в канікулярний час;
·         Тенденція до збільшення чисельності дітей – учасників дозвільно – виховного процесу під час  шкільних канікул.
Таблиця…
Перспективний план роботи
виховної програми «Канікули»
2012-2017 рр.
Зміст заходу
Термін виконання
Відповідальні
1
Сприяння організації виховного процесу та  дозвіллєвої діяльності учнів всіх вікових категорій в канікулярний період   
2012-2017
Адміністрація
2
Організація консультативної підтримки педагогів
2012-2017
Відділ інформаційно-методичної роботи
3
Залучення вихованців гуртків ВМПДЮ до організації та участі у пізнавальних, розважальних та конкурсних програмах; до участі у виставках, конкурсах; проведення екскурсій, зустрічей, майстер-класів, благодійних акціях тощо
2012-2017
Завідуючі відділами,
методисти, бібліотекар, керівники гуртків
4
Проведення міських свят та розважальних програм:
·         «Ура! Канікули!»,
·          «Один дома»,
·         «Безпечні канікули»
2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
5
Організація та проведення школи управлінської майстерності для активістів шкільного життя «Школа Лідерів»
2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
6
Організація та проведення тренінгів для шкільних омбудсменів
2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
7
Організація та проведення в період зимових свят новорічних ранків, вечорів  та карнавалів, благодійних акцій.
2012-2017
Адміністрація,  відділ організаційно-масової роботи, керівники гуртків
8
Організація та проведення благодійної акції для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування «Подарунок від Святого Миколая»
2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
9
Організація та проведення установчих семінарів-практикумів щодо організації пришкільних таборів
2012-2017
Адміністрація,  відділ організаційно-масової  та  методичної роботи,
10
 Організація та робота дитячого оздоровчого табору «Зорепад»
2012-2017
Адміністрація,  відділ організаційно-масової  та  методичної роботи, бібліотекар,   керівники гуртків
11
Проведення майстер-класів та пізнавальних розважальних програм для дітей, які оздоровлюються в пришкільних таборах міста Вінниці.
 2012-2017
 Адміністрація,  відділ організаційно-масової роботи, керівники гуртків
12
 Залучення вихованців Палацу до участі у міських, обласних, Всеукраїнських фестивалів, конкурсів, змаганнях, тощо
2012-2017
 Адміністрація, керівники гуртків
13
Співпраця з загальноосвітніми, позашкільними навчальними закладами, громадськими організаціями та об’єднаннями в реалізації завдань довгострокової освітньо-виховної програми «Канікули».
2012-2017
 Адміністрація,  відділ організаційно-масової роботи, керівники гуртків
14
Висвітлювати в засобах масової інформації а на сайті ВМПДЮ питання діяльності закладу, що спрямована на реалізацію довгострокової освітньо-виховної програми «Канікули»
 2012-2017
Зав. відділами, методисти, керівники гуртків.

Дистанційне навчання. Сучасна освіта сьогодні характеризується швидкою зміною техніки і технологій. Щоб зацікавити сучасну дитину заняттям корисною справою в поза навчальний час необхідно постійно шукати нові підходи та форми роботи. Ще більших зусиль на забезпечення змістовного дозвілля потребують діти, які з обєктивних причин не можуть відвідувати позашкільні навчальні заклади.. Це зумовленого багатьма чинниками – це і шалена занятість у школі, підготовка до предметних олімпіад, змагань різних рівнів і , на жаль, стан здоров’я, який не дозволяє дітям у повній мірі розвинути свої природні здібності та задатки. Тому завдання позашкільного закладу не оминути увагою таких дітей і надати їм посильну допомогу у організації свого вільного часу. На сьогодні це можливо лише за умови впровадження сучасних ідей і технологій освіти.
Саме дистанційне навчання може сприяти гармонійному розвитку соціально-орієнтованої особистості. Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей людини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті. А оскільки Інтернет – це світова інформаційна мережа, то вона може бути одним із засобів дистанційного навчання, тому що її дані допоможуть учням (і викладачам) створити повну інформаційну картину з питань, що їх цікавлять. На сторінці «Blogg» Вінницького міського палацу дітей та юнацтва ми пропонуємо для дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку майстер-класи декоративно-прикладного, образотворчого та технічного напрямків; різноманітні тестування та поради психолога.

Коментарі