Виховна програма "Світ пізнання"

Програма спрямована на створення умов для реалізації пізнавальних, творчих та інтелектуальних здібностей вихованців, формування пізнавальної активності та культури розумової праці, вироблення вміння самим набувати знання, застосовувати їх у практичній діяльності.
Тривалість програми: 2012-2017 н. р.
 Мета програми: виховання ціннісного ставлення вихованців ВМПДЮ до пізнання світу, до праці, як майбутньої трудової діяльності, до природи; створення умов для реалізації пізнавальних, творчих та інтелектуальних здібностей вихованців,  розвитку  освіченої, естетично розвиненої, життєтворчої особистості; формування наукової свідомості та активної життєвої  позиції, пізнавальної активності та культури розумової праці, вироблення вміння  самостійно  набувати знання, застосовувати їх у практичній  діяльності.
Актуальність   програми. Сьогодні існує реальна потреба суспільства в інтенсивному розвитку інтелектуального та пізнавального  потенціалу кожної людини. Сучасні діти живуть і розвиваються в епоху інформатизації. В умовах мінливого життя від людини вимагається не тільки володіння знаннями, але і в першу чергу вміння здобувати ці знання самому і оперувати ними, мислити самостійно і творчо. Лише та особистість, яка всебічно розвинута, спроможна створювати, управляти, пропонувати нові теорії, нові технології, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому  забезпечення  кожній дитині можливості використання свого творчого потенціалу, задоволення їхніх освітніх потреб через залучення до науково-дослідницької, експериментальної, техніко-конструкторської, дозвіллєво-розважальної роботи є одним із пріоритетних завдань як загальноосвітніх так і позашкільних закладів.
Саме реалізація виховної довгострокової програми «Світ пізнання» допоможе  інтелектуальному, пізнавальному та творчому розвитку дітей, підготовці їх до життєтворчості, навчить повазі, толерантності, сприятиме самореалізації, стимулюватиме до розкриття    здібностей і талантів. Дана програма охоплює  різні  вікові категорії дітей і включає аспекти громадянського виховання.
Програма «Світ пізнання» спрямована на виконання державних освітніх документів:
-          Національна стратегія розвитку освіти в Україні   на 2012-2021  роки;
-          Державна  цільова соціальна програма розвитку  позашкільної освіти на період до 2014  року;
-          Програма  «Основні орієнтири виховання  учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів  України»;
-          Державна цільова соціальна програма «Молодь України»  на 2009-2015 роки;
-          Програма розвитку позашкільних навчальних закладів м. Вінниці на 2009-2012 роки;
-          Обласна цільова програма «Молодь Вінниччини» на 2010-2012   роки;
-          Рішення та Постанови  місцевих органів влади;
-          Закон  України «Про позашкільну освіту»  №1841-ІІІ, із змінами від 06 червня 2005р.
Завдання програми:
-          надавати дитині простір  для самореалізації;
-          формувати   наукову свідомість та активну життєву позицію вихованців;
-          виробляти творчий стиль діяльності, розвивати уяву, мислення, здатність втілювати свої задуми в реальність;
-          розширювати світогляд дітей, формувати інтерес до самостійного пошуку  інформації, самоосвіти, формувати вміння планувати  майбутню трудову діяльність;
-          виховувати дітей  у дусі  пізнання та збереження природного світу, плекати інтелектуально багату цілісну особистість;
-          формувати в дітей пізнавальну активність та культуру розумової праці, виробляти вміння креативно мислити, формувати готовність до професійного самовизначення та уявлення  про сучасний ринок праці, світ професій;
-          підвищувати рівень ерудиції, формувати культуру інтелектуального спілкування;
-          розвивати  інтелектуальні, естетичні  запити та інтереси у процесі активної , творчої діяльності.
Матеріальна   база  та фінансове   забезпечення. Для реалізації    виховної програми   використовується    наявна   матеріально-технічна база  ВМПДЮ. Фінансування здійснюється за рахунок  бюджетних та позабюджетних коштів.
Форми і методи   роботи. Форми і  методи роботи з дітьми по реалізації виховної довгострокової програми “Світ пізнання” підбираються педагогами  диференційовано, відповідно до індивідуальних особливостей   дітей, враховуючи їх вік, інтереси, вподобання. Завдяки вмілій організації навчально-виховного процесу вихованці позашкільних навчальних закладів беруть участь у різноманітних конкурсах, виставках, ігрових програмах та інших заходах. Керівники гуртків вкладають душу у свою працю, підбирають такі форми і методи роботи з дітьми, щоб запалити вогник творчості в юних серцях, бажання мріяти та перемагати.
Реалізація   програми  «Світ пізнання»  передбачає:
-           розробка та захист власних проектів;
-           участь в олімпіадах з астрономії, інформаційних технологій, інформатики та програмування;
-           участь у міських та обласних конкурсах:  “Космічні фантазії”, «Мирний космос», інформаційних технологій;
-           участь у виставках технічної творчості “Наш пошук і творчість – тобі, Україно!”; декоративно-ужиткового мистецтва “Знай і люби свій рідний край!”
-           проведення  Тижня науки і технічної творчості; Тижня дитячої книги;
-           фотовиставки;
-           день відкритих дверей в Палаці;
-           організація та проведення міського чемпіонату пізнавально-розвивальної гри «КРОКС», міського чемпіонату інтелектуальної гри для учнів 6-х класів «Магічний квадрат»;
-           підготовка та проведення  пізнавально-розважальних програм для різних вікових категорій;
-           пізнавальні хвилинки, диспути, турніри знавців  науки і техніки, турніри кмітливих і допитливих, калейдоскопи знань, заочні мандрівки, інтелектуальні ігри, квест-ігри, експерс-ігри, інтелектуальний хокей, академія невідомих наук, ярмарок інтелектуального капіталу, ерудит-вікторини, відверті діалоги, інтелектуальні  походи, аукціони знань, мистецькі  вітальні, академія невідомих наук. 
Учасники програми :
-            відділ науки і технічної творчості;
-            організаційно-масовий відділ;
-            бібліотекар ВМПДЮ;
-            гуртки і дитячі об’єднання  ВМПДЮ;
-            школярі міста.
Співпраця:
-          МАН;
-          Обласні позашкільні заклади;
-          Загальноосвітні школи міста, ФМГ №17;
-          Вінницький національний технічний університет;
-          Вінницький державний педагогічний університет;
-          Бібліотеки  міста;
Прогнозовані результати:
-          активізація пізнавальної діяльності вихованців, формування в них  стійкої мотивації до самостійності, ініціативності та відповідальності;
-          розвиток інтелектуальних здібностей, пізнавальних мотивів, інтересу  до навчальних та наукових досліджень;
-          формування мотивації навчально-пізнавальних дій, професійного  становлення, потреби постійної самоосвіти.
Таблиця ….
Перспективний план роботи з реалізації
виховної програми «Світ пізнання»
2012-2017 рр.

Зміст заходу
Термін виконання
Відповідальні
1
Координування зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу щодо оптимального задоволення освітніх потреб учнів, батьків, громади і створення у Палаці комфортного освітнього-виховного середовища.
2012-2017
адміністрація
2
Організація мережевого інформаційно-комунікаційного супроводу
2012-2017
Зав. інформаційного центру
3
Забезпечення роботи web-сайту Палацу
2012-2017
Зав. інформаційного   центру
4
Впровадження в роботу відділу науки і технічної творчості тематичного тижневика «Тиждень науки і технічної творчості»
2012-2017
щорічно
Завідуюча відділом,
методисти
5
Випуск методичного посібника «Тиждень науки і технічної творчості» (за результатами проведення тематичного тижневика та кращими творчими доробками педагогів)
2012-2017
щорічно
методист
6
Організація та проведення Тижня дитячої книги
2012-2017
Бібліотекар,
Відділ організаційно-масової роботи
7
Забезпечити активну участь педагогів та методистів Палацу у роботі міських, обласних, Всеукраїнських семінарах, майстер-класах, конференціях з питань  ціннісного ставлення до мистецтва до праці
2012-2017
Адміністрація, зав. відділом
8
Організація учасників навчально-виховного процесу до участі у конкурсах, олімпіадах,  виставках різних рівнів.
2012-2017
Адміністрація,зав. відділами, методисти
9
Запровадити виставку-конкурс для дітей молодшого шкільного віку «Паперова країна»
2015-2017
Зав. відділом, методисти,
керівники гуртків
10
Залучення вихованців Палацу до участі у міських, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках науково-технічного напрямку, тощо
2012-2017
Адміністрація, керівники гуртків
11
Брати участь у конкурсі інформаційних технологій
2012-2017
Зав. відділом,
педагоги інформ. центру
12
Брати участь у міських, обласних виставках:
-          «Знай і люби свій рідний край»;
-          «Наш пошук і творчість, тобі Україно!»
2012-2017
щорічно
Зав. відділами, методисти, керівники гуртків
13
Залучати дітей до участі в обласних змагання з початкового технічного моделювання
2012-2017
щорічно
Методист відділу науки і технічної творчості
14
Залучати гуртківців до участі у пізнавальних ігрових програмах
2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
15
Участь вихованців Палацу у розробці та захисті власних проектів.
2012-2017
Методисти, керівники гуртків
16
Проводити постійний моніторинг участі вихованців Палацу в олімпіадах, конкурсах, виставках різних рівнів
2012-2017
Зав. відділом науки і технічної творчості
17
Включення до річного плану роботи виховних заходів інтелектуального напрямку: бесіди, інтелект-ринги, заочні мандрівки,  ярмарки інтелектуального капіталу, академія невідомих наук,  квест-ігри, експрес-ігри,  турніри допитливих, тощо
2012-2017
Керівники грутків
18
Розробка та проведення інтелектуальних ігор:
-          «КРОКС»;
-          «Магічний квадрат»;
-          «Інтелектуальне казино IQ»;
-          «Non stop»

2012-2014
2012-2014
2014-2017
2014-2017
Відділ організаційно-масової роботи
19
Плідна співпраця з загальноосвітніми, позашкільними, професійними та вищими навчальними закладами в реалізації завдань довгострокової освітньо-виховної програми «Світ пізнання».
2012-2017
адміністрація,
методисти,
зав. відділами
20
Висвітлювати в засобах масової інформації питання діяльності закладу, що спрямована на реалізацію довгострокової освітньо-виховної програми «Світ пізнання»
2012-2017
Завідуючі відділами
Коментарі