Виховна програма "Я і суспільство"

Програма спрямована на забезпечення ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, розвиток громадянської свідомості та патріотичних почуттів.
Тривалість програми:  2012-2017 роки
Мета програми: Формування соціальної компетентності особистості у суспільній сфері, яка передбачає перш за все громадянську,  правову й соціальну  освіченість й здатність керуватися відповідними знаннями в умовах сучасного суспільства. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.
Актуальність програми. Актуальність програми «Я і суспільство»  у виховній діяльності великою мірою зумовлюється тими державотворчими процесами, що відбуваються на засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості, що забезпечують  усім громадянам рівні стартові можливості для розвитку й застосування їх потенційних здатностей, досягнення суб'єктивно привабливих і водночас соціально значущих цілей як умови реалізації найголовнішої соціально-психологічної потреби особистості - потреби у самовизначенні та самоствердженні.
Програма «Я і суспільство» спрямована на виконання державних освітніх документів:
-      Закон України N 281-XIV від 1 грудня 1998 року «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;
-      Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
-      Концепція національно-патріотичного виховання молоді;
-      Концепції превентивного виховання дітей та молоді;
-      Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;
-      Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року;
-      Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки.
-      «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»
Завдання програми:
-      формування соціальної активності і професійної компетентності особистості на основі соціальних умінь: готовність до участі у процесах державотворення, здатність до спільного життя та співпраці у громадянському суспільстві, готовність взяти  на себе відповідальність;
-      формування позитивних якостей особистості в процесі різних видів діяльності, вироблення негативного ставлення до будь-яких форм насильства;
-      формування  у дітей та підлітків соціально значущої активної життєвої позиції та лідерських якостей;
-      сприяння розумінню ролі правових і моральних норм у житті суспільства;
-      надання пріоритетності проблемам сучасної молоді;
-      формування політичної та правової культури;
-      сприяння розвитку діяльності учнівського самоврядування, розвитку дитячих та молодіжних громадських об’єднань та організацій;
-      залучення органів учнівського самоврядування до тісної співпраці з органами влади ти органами місцевого самоврядування;
-      формування здатності до самостійного життєвого вибору, формування працелюбності особистості, відповідальності за свої дії;
-      формування мотивів поведінки до самоактуалізації, самоствердження та самореалізації особистості;
-      залучення учнівської молоді до участі в соціальних акціях, благодійних заходах.
Шляхи реалізації. Програма  «Я і суспільство» реалізується через створення виховного простору , в якому представлений весь комплекс цінностей культури і культурних форм життя. Це простір соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах і базується на демократичному стилі взаємодії, сприяє формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.
Форми роботи:
-      Пізнавально – розвиваючі ігри та конкурси для різних вікових категорій;
-      Свята-презентації, тематичні свята і вечори, зустрічі ( з цікавими особистостями, вузькими спеціалістами з різних галузевих питань тощо) презентації; диспути, дебати, семінари, ток-шоу;
-      Засідання клубів  за інтересами;
-      Патріотично-пошукова робота;
-      «Круглі столи», творчі зустрічі, ситуаційно-рольові ігри;
-      Соціологічні опитування, психологічні консультації, тренінги, ігри.
-      Видавництво друкованого органу.
-      Участь у Всеукраїнських форумах, зльотах, фестивалях.
-      Пропагандистка діяльність : соціальні акції, флешмоби, зібрання.
Учасники програми «Я і суспільство»:
Програма «Я і суспільство» є складовою навчально – виховного процесу в якій реалізуються такі напрямки виховання: громадянське виховання, військово-патріотичне виховання, правове виховання. ЇЇ складові відображені в плані навчально-виховної роботи Вінницького міського палацу дітей та юнацтва та виховних планах керівників гуртків та дитячих об’єднань.
Учасниками програми є всі гуртки та дитячі об’єднання ВМПДЮ. Та в найбільшій мірі вона реалізується через діяльність
-      міської громадської молодіжної організації «Союз старшокласників «Лідер»;
-      клуба омбудсменів «Бумеранг»;
-      клуба  «Співрозмовник»;
-      дитяча рада ВМ ПДЮ «ТЕМП»;Євро клуби.
Співпраця. В рамках програми здійснюється плідна співпраця із зацікавленими державними та громадськими організаціями:
-      органи місцевого самоврядування;
-      міським та обласним управлінням у справах сім’ї  та молоді;
-       міським та обласним управлінням у справах неповнолітніх;
-      міською та обласною соціальною службою;
-      обласним управлінням освіти та департаментом освіти;
-      міським методичним кабінетом;
-       засоби масової інформації.
Матеріальна база та фінансове забезпечення: Для реалізації програми використовуються наявна матеріально технічна база ПДЮ. Фінансування здійснюється за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних надходжень.
Прогнозовані результати:
-      Створення сприятливих умов  для реалізації соціальних, морально-духовних, політичних, правових потреб особистості. Самоствердження особистості в соціумі.
-      Популяризація, систематизація діяльності громадських організацій і об’єднань.
-      Активна діяльність учнівського самоврядування.
-      Тісна співпраця з органами місцевого самоврядування участь у загальноміських проектах.
-      Широке висвітлення розробленої системи роботи в засобах масової інформації.
-      Випуск щомісячного печатного органу громадської організації «Союз старшокласників «Лідер» газети «Максимум»
-      Систематичне проведення соціальні акцій.
Таблиця..
Перспективний план роботи з реалізації
виховної програми «Я і суспільство»
2012-2017 рр.
Зміст заходу
Термін виконання
Відповідальні
1
Створення сприятливих умов  для реалізації соціальних, морально-духовних, політичних, правових потреб особистості.
2012-2017
адміністрація
2
Сприяння та популяризація діяльності Міської молодіжної громадської організації «Союз старшокласників «Лідер»
2012-2017
Зав. відділом, культорганізатор, методист
3
Сприяння та популяризація діяльності клубу шкільних омбудсменів «Бумеранг»
2012-2017
Зав. відділом,
Культорганізатор
4
Сприяння та популяризація діяльності Ради ВМПДЮ «ТЕМП»
2012-2017
Заступник директора з виховної роботи
методист
5
Забезпечення роботи web-сайту Міської молодіжної громадської організації «Союз старшокласників «Лідер»
2012-2017
Зав. відділом, культорганізатор
6
Створення та робота соціального агіттеатру «Нова хвиля»
2012-2017

Завідуюча відділом,
культорганізато-ри
7
Випуск газети Міської молодіжної громадської організації «Союз старшокласників «Лідер» «Максимум»
2012-2017

Культорганіза-тор, керівник гуртка журналістики
8
Організація та проведення, лінійок пам’яті та тематичних заходів національно-патріотичного спрямування:
·         «Шляхами козацької слави»,
·         «Ми не діти війни, але пам’ять жива…»,
·         «Дорогами болю – дорогами війни»,
·         «Пам’ять, що житиме в віках».
2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
9
 Проведення пізнавально-розважальних ігрових та конкурсних програм національно-патріотичного спрямування:
·         «Козацькі ігри та забави»,
·         «Калинова казка»,
·         «Українські забавляночки»,
·         «Скарби бабусиної скрині»,
·         «Обереги моєї оселі», тощо
2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
10
Залучення учнівської молоді до проектної діяльності:
·         «Моя барвиста країна»,
·         «Щастя країна – моя Україна»,
·         «Корпорація лідерства»,
·         «Лідер року»,
·          «За межами рідної школи»
2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
11
Запровадити  міські конкурси проектів для учнів молодшого шкільного віку:
·         «Сім чудес України»,
·          «Моя сім’я – мій родовід»,
·         «Духовні скарби України»
·         «Добрик – Вінниця – Всесвіт»
2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
12
Запровадити міські конкурси проектів учнівських врядувань:
·         «Майбутнє починається сьогодні»,
·         «Правова модель учнівського врядування»,
·          «З Україною в серці»,
·         «Кермо життя в твоїх руках», тощо
2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
13
Організувати та провести міські конкурси:
·         соціальних реклам «Україна очима дітей»
·          соціальних відеороликів «Я і мої права»
2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
14
Проведення акцій та флешмобів: 

·         «Єднаймося разом!»,
·         «Даруймо радість дітям»,
·         «Не будь байдужим»,
·          «Разом заради добра»
2012-2017

Відділ організаційно-масової роботи
15
Організація тренінгів для шкільних омбудсменів
2012-2017
щорічно
Відділ організаційно-масової роботи
16
Організація школи управлінської майстерності для активістів учнівського врядування «Школа Лідерів»
2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
17
Проведення круглих столів та дебатних турнірів

2012-2017
 Відділ організаційно-масової роботи
18
Проведення соціологічних опитувань
2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
19
Залучення учнівської молоді до участі у тематичних конференціях:

·         «Учнівське врядування в країнах Європи»,
·          «Дитячі та громадські об’єднання Вінниччини»,
·          а також у щорічних звітно-виборчих конференціях

2012-2017
Відділ організаційно-масової роботи
20
Проведення відкрити засідань клубу шкільних омбудсменів «Бумеранг»
2012-2017
культорганізатор
21
Включення до річного плану роботи виховних заходів національно-патріотичного спрямування: бесіди, години спілкування, заочні мандрівки,  зустрічі із ветеранами ВВВ та героями України,тощо
2012-2017
Керівники гуртків
22
Співпраця з загальноосвітніми, позашкільними навчальними закладами, громадськими організаціями та об’єднаннями в реалізації завдань довгострокової освітньо-виховної програми «Я і суспільство».
2012-2017
адміністрація,
методисти,
зав. відділами, культорганізато-ри
23
Висвітлювати в засобах масової інформації питання діяльності закладу, що спрямована на реалізацію довгострокової освітньо-виховної програми «Я і суспільство»
2012-2017
Завідуючі відділамиКоментарі